Doku Tipleme Laboratuvarı (DTL)
28 Mart 2022

TÜRKÖK Doku Tipleme Laboratuvarı (DiagnoSeq), dünyanın en büyük ve en gelişmiş doku tipleme laboratuvarlarından biridir. Ayrıca Türkiye'nin en büyük genomik hizmet sağlayıcısıdır.
Uluslararası Merkezlerin Ücret Tarifesi için Tıklayınız.
TÜRKÖK DTL (DiagnoSeq) EFİ Sertifikası için Tıklayınız.
TÜRKÖK DTL (DiagnoSeq) Tanıtım İngilizce Broşürü için Tıklayınız.
TÜRKÖK DTL (DiagnoSeq) Tanıtım Almanca Broşürü için Tıklayınız.
TÜRKÖK DTL (DiagnoSeq) Tanıtım Fransızca Broşürü için Tıklayınız.
TÜRKÖK DTL (DiagnoSeq) Tanıtım İspanyolca Broşürü için Tıklayınız.
TÜRKÖK DTL (DiagnoSeq) Tanıtım İtalyanca Broşürü için Tıklayınız.

TÜRKÖK Doku Tipleme Laboratuvarı (DTL)
Türk Kızılay tarafından TÜRKÖK Projesi kapsamında aday olan donör kanları gönderilir. Kanlar Diagnoseq LIMS sistemine kaydedilir ve sırası geldiğinde izolasyon bölümüne alınır. Qiagen DNA izolasyon kitleri kullanılarak Qiasymphony cihazında izolasyonları yapılır. 
Numunelerden DNA’lar elde edildikten sonra oluşturulan çalışma grupları ( 576 numune içermektedir), Pre-PCR odasına alınır ve DNA konsantrasyonları normalize edildikten sonra 5 HLA lokusu (HLA-A,B,C,DRB1 Ve DQB1) için PCR kurulumları otomatize sistemler kullanılarak yapılır.

izolasyon.jpg

PCR reaksiyon kurulumları yapılan çalışma grubu PCR odasına alınır, PCR reaksiyonu gerçekleşir.
PCR sonrasında çalışma grubu Post-PCR odasına iletilir. Post-PCR odasında kütüphane hazırlığı yapmak amacıyla; öncelikle amplifikasyon ürünleri normalize edilip, enzimatik parçalama, uç onarımı reaksiyonları gerçekleşir, numuneler barkodlanır. Boncuk temizleme sonrasında istenilen boyda olan DNA parçaları alınır ve kütüphane amplifikasyon reaksiyonu kurulur.
otomatize sistem.jpg

Kütüphane amplifikasyonu gerçekleştikten sonra kütüphane dizileme için hazırlanır ve Yeni Nesil Sekanslama ile dizileme reaksiyonu gerçekleşir.
pcr.jpg

Dizileme işlemi tamamlandıktan sonra; numuneler tipleme için program tarafından analize alınır. Çalışma grubu kalite değerlendirmesi yapıldıktan sonra iki aşamalı gözden geçirme ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçlar bakanlık serverlarına iletilir. 
otomatize_2.jpg

Tarama sonrası olan olası eşleşmeler için konfirmasyonlar yapılır.
Ayrıca sonucu verilen her 400 numune için bakanlık tarafından rastgele seçilen numuneler validasyon için akredite kuruluşlar tarafından çalışılır ve sonuçların validasyonu yapılır

ngs.jpg