Birim Görev Tanımları
26 Şubat 2021

1.Yurt İçi Koordinasyon:

Yurt içi nakil merkezlerinden gelen tarama talepleri doğrultusunda kök hücre toplanmasını koordine etmek ve nakil merkezlerine ulaştırılmasını sağlamak. Kurye tarafından yapılan işleri takip etmek. İlgili yazışmaları yapmak, verileri tutmak. Veri tabanına yüklenen bağışçıların takibini yapmak. Birim ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

2. Yurt Dışı Koordinasyon:

Yurt dışı kemik iliği bankalarından gelen tarama talepleri doğrultusunda kök hücre toplanmasını koordine etmek ve talepte bulunan kemik iliği bankasına ulaştırılmasını sağlamak. İlgili yazışmaları yapmak, verileri tutmak. WMDA ve EMDİS ile ilgili ilişkileri takip etmek, istenilen verileri hazırlamak. Birim ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

3.İdari ve Mali İşler:

Yurt içi ve yurt dışı kök hücre teminine karşılık faturalandırmaları, döner sermaye işletilmesine dair işlemleri yapmak. Yapılacak olan ihale veya doğrudan temine yönelik olan işlemlerin evraklarını hazırlamak. Ürün taşınmasına ait ulaşım evraklarını hazırlamak. Birim ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

4.Kalite ve Akreditasyon:

TÜRKÖK' e ait kalite ve akreditasyon işlemlerini yapmak. Rehberlerin ve prosedürlerin güncellenmelerini sağlamak. İç Hizmetler ile olan işlemleri takip etmek. Bağışçı anketlerini takip etmek analizlerini yapmak. Yıllık eğitim planlaması yapmak. SABİM ve CİMER ile ilgili yazışmaları yapmak. Birim ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

5.Basın ve Halkla İlişkiler:

TÜRKÖK' ün bağışçı ve halkla ilişkiler ile ilgili yazışmalarını yapmak. Web sayfasını düzenlemek, takip etmek. Birim ile ilgili tüm yazışmaları yapar.

6.İstatistik - Raporlama ve Koordinasyon:

Yapılan tüm işlemlere ait istatistik verileri çıkarmak, çıkan sonuçları raporlamak ve paydaşlar ile ilgili işlerin koordinasyonunu sağlamak. Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. TÜRKÖK İYS ' ye ait sorunları çözümlemek.